Scroll Top

SAVERA ComponentsCZ

SAVERA ComponentsCZ se nachází v Ostravě (v České republice), na strategickém místě vzhledem ke své poloze a dostupnosti. Podnik je vybaven nejmodernější technologií v oblasti vývojového a výrobního inženýrství.

Savera Components je nový výrobní podnik, umístěný na ploše 11.000 m2, vybavený nejmodernější technologií pro zpracování plechu. V rámci podniku existují různé výrobní jednotky, které jsou speciálně   navržené pro montáž součástek a příslušenství.

Součástí jsou Prostory disponující sklady vybavenými nezbytným vybavením pro moderní l.

Výroba

Náš podnik je vybaven nejmodernější technologií v oblasti řezání laserem, ohýbání, svařování (ruční i robotické) a práškového lakování. Plně automatizované oblasti s vysoce kvalifikovaným a neustále školeným týmem zaručují bezpečnost, kvalitu a včasné dodací lhůty.

Nezávislé montážní pracoviště pro různé produktové řady.

Disponujeme vysoce spolehlivým konsolidačním systémem. Tento systém umožňuje řídit proces napříč celým dodavatelským řetězcem pomocí čárových kódů tak, aby byla zajištěna sledovatelnost a také bylo předcházeno možným chybám.

Jako podpůrné prostředky řízení výrobních procesů jsou využívány LEAN  nástroje (čárové kódy, SMED, ANDON,5S, one piece flow, KANBAN, apod.)

Inženýrství

Naše společnost SAVERA COMPONENTS CZ je zaměřena na masovou customizaci, standardem je schopnost vyrábět specializované výrobky dle požadavku zákazníka velmi rychle a efektivně.

Parametrizované procesy vychází z 3D plánů, které jsou propojené s výrobním ERP systémem, jež následně převádí data na DXF plány a automaticky je odesílá na do stroje určenému k výrobě.

Zaměřujeme se na industrializaci nových produktů, abychom vždy pokryli co nejširší škálu možných aplikací z hlediska flexibility a modularity.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 3834-2

Kvalita/životní prostředí

SAVERA COMPONENTS CZ pracujeme na tom, aby náš etický kodex byl základem osobní a kolektivní důvěry.

Vize společnosti je: „Chceme být podnikem, který vytváří hodnoty a inovace flexibilně a efektivně.“

Naše vize je postavena na dvou hlavních pilířích:
• Orientace na zákazníka.
V SAVERA COMPONENTS CZ vždy pracujeme na základě potřeb a očekávání našich zákazníků a zároveň vkládáme úsilí do neustálého zlepšování spokojenosti. Našim cílem je nabízet nejlepší kvalitu produktů a služeb.

• Respekt k životnímu prostředí.
Naší hlavní zásadou je respekt k životnímu prostředí. Kvůli tomuto závazku jsme provedli kompletní integraci systému řízení, díky tomu jsou zohledňovány dopady na životní prostředí v každé oblasti naší společnosti.

IT Area

V SAVERA COMPONENTS CZ používáme nejmodernější ERP systém SAP S/4 HANA, který se snažíme neustále zdokonalovat a přizpůsobovat našim potřebám.

SAP systém v naší společnosti je implementován za účelem bezproblémové komunikace mezi jednotlivými odděleními v rámci společnosti, ale i s třetími stranami.

Právě využití B2B komunikace nám umožňuje eliminovat vznik chyb a také proces komunikace zefektivnit díky přímému propojení se systémy třetích stran.

Materiály

– Ocel, nerezová ocel
– Tenkostěnný materiál, hliník
– Profily
– Melaminy, lamináty
– Dřevo
– Spojovací prvky
– Obráběné díly

Možnosti

Řezání laserem
Formát plechu: 3000 x 1500 mm
Tloušťka:
– Ocel S235JR (měkká ocel): 25 mm
– Nerezová ocel: 25 mm
– Hliník: 25 mm
– Mosaz: 10 mm
– Měď: 10 mm

Ohýbání
Maximální tlak 170 tun v délce 4000 mm

Ruční svařování
Synergické zařízení MIG-MAG.
Svařovací zařízení TIG.

Robotické svařování MIG-MAG
Pojízdný robot se dvěma rotačními stoly 3200 mm
Svařovací buňka se dvěma rotačními stoly 2000 mm

Zařízení pro práškové lakování
Maximální rozměry: 3500 x 1800 x 800 mm
Kvalita dle ISO normy 129441 – C5I-H (průmyslové oblasti C5 – životnost více než 15 let).

Obrábění
PEM serter (lisování matic, šroubů a nýtů) – max M12.
Sloupová vrtačka – max D40 mm.
Elektrický závitovací stroj (tváření a řezání závitů) – max M16

Montážní linky, specifikace produktu

Inovativní vysokorychlostní ohýbací buňka

Poloha

SAVERA Components CZ

CTPark Ostrava Poruba
17. Listopadu 6242/b
708 00 Ostrava-Poruba
Czech Republic
Phone: +420 602 218 380
e-mail: savcompcz.sales@saveragroup.com